เมื่อพบว่าลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ควรเลือกโภชนาการที่เหมาะสมครบถ้วน เพื่อให้ลูกเติบโตได้ตามเกณฑ์ปกติ ดังนี้

  • เพิ่มอาหารกลุ่มที่ให้พลังงาน ได้แก่  
  • อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรท เช่น ข้าวสวย ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน เส้นสปาเก็ตตี้ ขนมปัง มันฝรั่ง  
  • อาหารกลุ่มไขมัน เช่น น้ำมัน เนย กะทิ โดยใช้วิธีปรุงอาหารด้วยการทอดหรือผัด เช่น ข้าวผัด ใช้กะทิทำกับข้าว เช่น ต้มข่าไก่ หรือใช้ทำเป็นขนมหวาน เช่น กล้วยบวดชี ลอดช่อง เป็นต้น 
  • เพิ่มอาหารกลุ่มโปรตีน โดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพเนื้อสัตว์เช่น หมู ไก่ ปลา 
  • เพิ่มอาหารที่ให้แคลเซียมสูง เช่น นมและผลิตภัณฑ์จากนม เต้าหู้ ปลาเล็กปลาน้อยทอดกรอบ ผักใบเขียว 
  • ลดการกินอาหารบางชนิด หากกินมากกว่าที่แนะนำ เช่น นม ไม่ควรให้ลูกกินเกินวันละ 3 แก้ว ลดการกินขนมขบเคี้ยว หรืออาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ เพื่อให้ลูกได้รับอาหารมื้อหลักอย่างเต็มที่


นอกจากการดูแลอาหารให้ลูกได้รับโภชนาการเหมาะสมแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะเป็นตัวช่วยคุณแม่ในการเพิ่มความอยากอาหารและกระตุ้นการเจริญเติบโตให้ลูก เช่น เพิ่มการออกกำลังกาย ให้ลูกได้วิ่งเล่น เล่นกีฬา ลดกิจกรรมนั่งๆ นอนๆ และฝึกให้ลูกเข้านอนเร็ว เพื่อให้นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 9-11 ชั่วโมง


ดัดแปลงจาก: 

  • แนวทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษาการบริโภคอาหารสำหรับเด็กขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 52.
  • คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอนเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
  • ชุดความรู้ NUPETHS. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.อ่านเพิ่มเติม